Proszę czekać...
zamknij

2011-2014

132 wykłady (54 do pobrania)
 
1. Kwalifikacja do leczenia w OIT. „ICU outreach team
(prof.dr hab. Piotr Knapik)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
2. Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT
(dr Katarzyna Rutkowska)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu
3. Zagadnienia etyczne w OIT - ograniczanie terapii, terapia minimalna, DNR
(dr Grzegorz Hura)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Ogólny im. dr Edmunda Wojtyły  w Bielsku-Białej
4. Rezydentura w Wielkiej Brytanii.
(dr Katarzyna Skuza)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
5. Egzamin specjalizacyjny w Niemczech
(dr Ludmiła Samol-Wojtoń)
Akademisches Lehrkrankenhaus der Charite Stadtischesklinikum Brandenburg
6. Praca konsultanta w Danii.
(dr Grzegorz Hura)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Ogólny im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej
7. Ocena przedoperacyjna – aktualne wytyczne
(dr Andrzej Daszkiewicz)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu
8. Choroby towarzyszące a planowane znieczulenie
(dr Dawid Borowik)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
9. Farmakoterapiaprzedoperacyjna i jej znaczenie
(dr Andrzej Daszkiewicz)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu
10. Kompartmenty wodne ustroju
(dr hab. Tomasz Irzyniec)
Klinika Nefrologii, Szpital MSWiA w Katowicach
11. Zespoły hipotoniczne i hipertoniczne
(prof.dr hab. Piotr Knapik)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
12. Znieczulenie i postępowanie okołooperacyjne u pacjentów z zaburzeniami endokrynologicznymi
(dr Adam Zakrzewski)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach
13. Przewlekłe schorzenia neurologiczne a planowane znieczulenie
(dr Mariusz Czechowski)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach
14. Rzadkie schorzenia stwarzające wyjątkowe zagrożenie dla anestezjologa
(dr Marek Kozak)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach
15. Anatomia i patofizjologia układu krążenia.
(dr Łukasz Krzych)
I Oddział Kardiochirurgii, GCM Katowice
16. Kliniczna ocena funkcji lewej komory serca.
(dr hab.Tomasz Kukulski)
I Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
17. Kliniczna ocena funkcji prawej komory serca.
(dr Jolanta Nowak)  
III Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
18. Algorytm APCO - FloTrac Vigileo
(Dorota Zwolińska)
Edwards Lifesciences
19. Pulse contour analysis -  PiCCO
(Joanna Grabowska)
Pulsion Poland
20. Bioimpedancja – Niccomo
(Adrian O’Halloran)
Em-Med, Sp.zoo
21. Inne mniej inwazyjne metody
(dr Sergiusz Chmielniak)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
22. Linia CVP i krwawy pomiar ciśnienia jako podstawowe źródła informacji
(dr W.Saucha)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
23. Cewnik Swan-Ganza – kiedy wciąż tak i dlaczego?
(dr Sergiusz Chmielniak)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
24. Dobór metody do sytuacji klinicznej – podstawowe zasady
(dr Elżbieta Łoniewska-Paleczny)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
25. Dobór metody do sytuacji klinicznej – doświadczenia własne
(dr Agnieszka Misiewska-Kaczur)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Śląski w Cieszynie
26. Dobór metody do sytuacji klinicznej – doświadczenia własne
(dr Katarzyna Rutkowska)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu
27. Dobór metody do sytuacji klinicznej – doświadczenia własne
(dr Rafał Koba)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
28. Świat algorytmów, czyli Goal Directed Therapy
(dr hab.Ewa Kucewicz)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
29. Bezpieczeństwo na sali operacyjnej
(prof.dr hab.Hanna Misiołek)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu
30. Raportowanie zdarzeń krytycznych i niepożądanych
(prof.dr hab. Przemysław Jałowiecki)
Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Sosnowcu
31. Operacyjna karta kontrolna czyli checklista
(dr hab.Ewa Kucewicz – Czech)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
32. Anatomia układu oddechowego
(dr Justyna Krypel-Kos)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach
33. Fizjologia układu oddechowego
(dr Agnieszka Toroń)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach
34. Postacie niewydolności oddechowej
(dr Andrzej Tłustochowicz)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach
35. Racjonalne wykorzystanie dodatnich ciśnień końcowo-wydechowych i manewry rekrutacyjne
(dr Katarzyna Kuchnicka)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
36. Wentylacja oscylacyjna
(dr Elżbieta Łoniewska-Paleczny)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
37. Proces odzwyczajania pacjenta od respiratora
część 1 / część 2
(dr Elżbieta Łoniewska-Paleczny, dr Katarzyna Kuchnicka)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
38. Program wspomagający – SmartCare
(inż. Janusz Wasilewicz)
(Drager, Polska)
39. Program wspomagający – PAV+ (Proportional Assist Ventilation)
(inż. Jarosław Traczyk)
(Covidien, Polska)
40. Program wspomagający – ASV (Adaptive Support Ventilation)
(dr Wojciech Wierzejski)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Praski w Warszawie
41. Zastosowanie wentylacji nieinwazyjnej w intensywnej terapii i anestezjologii
(dr Bożena Szkolny)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
42. Wentylacja ograniczona ciśnieniem i ograniczona objętością
(prof.dr hab. Dariusz Maciejewski)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
43. Podejście restrykcyjne czy liberalne? Od Van den Berghe do NICE Sugar study
(prof.dr hab. Piotr Knapik)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
44. Protokoły kontroli glikemii - zbyt wiele możliwości
(dr Paweł Nadziakiewicz)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
45. Ciągły pomiar glikemii – na razie niedostępny w OIT
(prof.dr hab. Piotr Knapik)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
46. Wspomaganie decyzji bez ciągłego pomiaru glikemii
(prof.dr hab.Wojciech Gaszyński)
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
47. Bronchoskopia
(dr hab. Damian Czyżewski)
Konsultant Wojewódzki w zakresie Chirurgii Klatki Piersiowej, Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu
48. USG płuc i opłucnej
(dr Radosław Marciniak)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu
49. RTG i TK
(dr Jan Głowacki)
Pracownia Radiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
50. Farmakokinetyczno-farmakodynamiczne podstawy skuteczności antybiotykoterapii. Kiedy oryginalne antybiotyki, a kiedy generyki?
(dr Jarosław Woroń)
Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej oraz Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
51. Podstawowe zasady doboru antybiotyków. Antybiotykooporność i skuteczność terapii
(dr Agnieszka Misiewska-Kaczur)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Śląski w Cieszynie
52. Nexium - schemat infuzji ciągłej
(mgr Iwona Pucek)
Astra Zeneca, Polska
53. Ból ostry
(dr Jarosław Woroń)
Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej oraz Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
54. Ból przewlekły
(dr Jarosław Woroń)
Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej oraz Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
55. Okołooperacyjne powikłania sercowo-naczyniowe
(prof.dr hab. Piotr Knapik)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
56. Farmakologiczne wsparcie układu krążenia
(dr Paweł Nadziakiewicz)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
57. Echokardiografia przezprzełykowa jako technika monitorowania podczas zabiegów wykonywanych u chorych z wysokim ryzykiem sercowym
(dr hab. Tomasz Kukulski)
I Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
58. Anatomia prawidłowa serca – warsztaty praktyczne
(dr hab. Tomasz Kukulski, dr Anna Kazik)
I Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii oraz III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
59. Aktualne standardy resuscytacji i opieki poresuscytacyjnej u dorosłych
(dr Krystian Stachoń)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
60. Hipotermia terapeutyczna
(dr Wojciech Rychlik)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
61. Chłodzenie powierzchniowe bez urządzenia sterującego – Emcools, Flex.Pad
(Pavol Fukas)
Emcools Austria
62. Chłodzenie powierzchniowe z urządzeniem sterującym – Cincinnati Sub Zero, Blanketroll III
(Michał Stebnicki)
Veromed Polska
63. Chłodzenie wewnątrznaczyniowe – Zoll, Thermogard XP
(Wojciech Tworzyński)
Polimed Polska
64. Badanie neurologiczne w OIT - propozycja checklisty
(dr Maciej Wawrzyńczyk)
Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu
65. Stan wegetatywny lub stan minimalnej świadomości ... i co dalej?
(prof.dr hab. Piotr Knapik)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
66. Śmierć mózgowa i jej diagnozowanie – małe repetytorium
(dr Wojciech Saucha)
Regionalny Koordynator „Poltransplantu”, Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
67. Powikłania blokad centralnych. Czy znieczulenie ZO odchodzi na drugi plan?
(prof.dr hab. Hanna Misiołek)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu
68. Dwie blokady centralne w jednym. Dlaczego nie mamy powikłań, wykonując ich tysiące?
(dr Michał Kolny)
Sport Klinika Żory
69. Czy blokada centralna jest bezpieczna i możliwa do powszechnego stosowania w chirurgii krótkoterminowej?
(dr Andrzej Daszkiewicz)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu
70. Możliwości nowoczesnego obrazowania USG w służbie anestezji regionalnej.
(dr Radosław Marciniak)
Oddział Kliniczny Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej, Szpital Wojewódzki im. Św. Barbary w Sosnowcu
71. Jakimi możliwościami dysponuje anestezjolog, chcący wykonać bezpiecznie blokadę obwodową bez USG?
(dr Jarosław Kurak)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Urazowy w Piekarach Śląskich
72. Podstawowe pojęcia i testy statystyczne
(prof.dr hab. Piotr Knapik)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
73. Podstawowe pojęcia z zakresu epidemiologii
(dr Jacek Karpe)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu
74. Analizy wieloczynnikowe i metaanalizy – realna wiedza czy szum informacyjny?
(dr Wojciech Saucha)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
75. Dlaczego warto publikować? Kto to jest autor? Rodzaje prac naukowych.
(prof.dr hab. Piotr Knapik)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
76. Przegląd polskich i zagranicznych czasopism w anestezjologii i intensywnej terapii.
(prof.dr hab. Hanna Misiołek)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu
77. Jak opublikować pracę naukową? Krótki poradnik dla początkujących.
(dr hab. Łukasz Krzych)
Klinika Kardiochirurgii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
78. Chory ze stentem w naczyniach wieńcowych
(dr Piotr Czempik)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
79. Planowana blokada centralna
(dr Katarzyna Rutkowska)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu
80. Chory na heparynach i klasycznych antykoagulantach doustnych
(dr Mateusz Tajstra)
III Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
81. Uwaga! Pojawiły się nowe doustne antykoagulanty
(prof.dr hab. Beata Średniawa)
I Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
82. Rivaroxaban
(Michał Wronka)
Bayer
83. Dabigatran
(dr Paweł Bezmian)
Boehringer-Ingelheim
84. Układ hemostazy w stanie zdrowia i choroby
(dr Agata Wieczorkiewicz-Kabut)
Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku, Śląski Uniwersytet Medyczny
85. Leki wpływające na układ hemostazy
(dr Anna Szczepańska)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
86. Klasyczne preparaty krwiopochodne
(dr Renata Tomaszewska)
Szpitalny Komitet Trasfuzjologiczny, Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu
87. Antytrombina III
(Dominika Machowicz-Wójcicka)
Baxter
88. Rekombinowany czynnik krzepnięcia VIIa
(dr Ewa Patrzałek)
Novo Nordisk Pharma
89. Koncentrat zespołu protrombiny
(Robert Tomczak)
Octapharma
90. Podstawowa i rozszerzona diagnostyka zaburzeń hemostazy
(dr hab. Jacek Golański)
Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
91. Agregacja płytek krwi
(dr Wiktor Kuliczkowski)
III Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
92. Aparat Multiplate
(Paweł Żyszko)
Roche Diagnostics, Polska
93. Tromboelastografia i jej interpretacja
(dr hab. Janusz Trzebicki)
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
94. Tromboelastometr ROTEM Delta
(dr Mirosław Jaskólski)
DRG MedTek
95. Aparatura i główne wskazania
(dr Radosław Marciniak)
Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Barbary w Sosnowcu - Centrum Urazowe
96. Szybka ocena serca - protokół FATE
(dr hab. Tomasz Kukulski, dr Dariusz Puszczewicz)
Pracownia Ultrasonografii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
97. Protokół FATE – ćwiczenia praktyczne
(dr hab. Tomasz Kukulski, dr Dariusz Puszczewicz)
Pracownia Ultrasonografii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
98. Uraz wielonarządowy i zatrzymanie krążenia – protokół FAST i FEEL
(dr Radosław Marciniak)
Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Barbary w Sosnowcu - Centrum Urazowe
99. Ocena płuc – protokół BLUE
(dr Marek Ochman)
Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
100. Dostęp naczyniowy, naczynia obwodowe, ocena wolemii
(dr Maciej Przybyła)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu
101. Ćwiczenia praktyczne
(dr Radosław Marciniak, dr Maciej Przybyła)
Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Barbary w Sosnowcu - Centrum Urazowe, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu
102. SPARQ - nowoczesny aparat ultrasonograficzny w anestezjologii i intensywnej terapii
(Rafał Józefacki)
Philips Healthcare, Polska
103. Równowaga wodno – elektrolitowa
(prof.dr hab. Piotr Knapik)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
104. Równowaga kwasowo - zasadowa
(dr Izabela Duda)
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralny Szpital Kliniczny w Katowicach - Ligocie
105. Bilans płynów w OIT – fakty i mity
(dr Elżbieta Malchar)
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralny Szpital Kliniczny w Katowicach - Ligocie
106. Przegląd dostępnych płynów krystaloidowych i koloidowych
(dr Elżbieta Malchar)
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralny Szpital Kliniczny w Katowicach - Ligocie
107. Aktualne kontrowersje wokół płynów koloidowych
(dr Elżbieta Nowacka)
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM; Sekcja Płynoterapii PTAiIT, Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Ciężkich Krwotoków
108. Płyny infuzyjne - oferta firmy Fresenius Kabi
(Agnieszka Cyganek)
Fresenius Kabi Polska
109. Odmienności anatomiczne i fizjologiczne pacjenta w wieku rozwojowym - punkt widzenia anestezjologa
(dr Ludwik Stołtny)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
110. Sprzęt stosowany w anestezjologii pediatrycznej
(dr Maria Damps)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
111. Najczęstsze procedury chirurgiczne i techniki znieczulenia ogólnego u dzieci
(dr Jadwiga Siemek-Mitela)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
112. Indukcja znieczulenia i związane z nią niebezpieczeństwa
(dr Ludwik Stołtny)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
113. Specyfika sedacji u dzieci
(dr Paweł Wieczorek)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
114. Znieczulenie noworodka – co każdy anestezjolog wiedzieć powinien?
(dr Ludwik Stołtny)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
115. Prezentacja przypadku znieczulenia i postępowania okołooperacyjnego migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego u autystycznego dziecka z OSAS i przewidywaną trudną intubacją – tworzenie scenariusza przed znieczuleniem i zabiegiem operacyjnym, współpraca z operatorem, rodzicami
(dr Ludwik Stołtny)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
116. Fakty i mity
(dr Andrzej Daszkiewicz)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu
117. Przypadek 1: Powikłanie blokady centralnej
(dr Maja Copik)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu
118. Przypadek 2: Powikłanie blokady obwodowej
(dr Adrian Marcinkowski)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu
119. Współczesne techniki monitorowania znieczulenia
(dr Piotr Danielewicz)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu
120. Czy doświadczony anestezjolog potrzebuje monitorowania składowych znieczulenia?
(Prof. Hanna Misiołek)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu
121. Definicja i podział
(dr Paweł Nadziakiewicz)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
122. Aktualne standardy postępowania European Society of Cardiology
(dr Krzysztof Dyrbuś)
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
123. Wstrząs kardiogenny w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego
(dr Wojciech Rychlik)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
124. Przypadek 1 – Ostry zespół wieńcowy u chorego z licznymi obciążeniami
(dr Janusz Siedy)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
Dyskusja panelowa
125. Przypadek 2 – Ostry zespół wieńcowy ze wstrząsem kardiogennym
(dr Anna Szczepańska)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
126. Przypadek 3 – Ostry zespół wieńcowy trudny do rozpoznania
(dr Jan Kalka)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Miejski w Chorzowie
127. Przebieg procesu chłodzenia, podtrzymywania temperatury i ogrzewania chorego. Przykłady praktycznych protokołów hipotermii. Koszty i wymogi procedury.
(dr Janusz Siedy)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
128. Powikłania hipotermii - jak sobie z nimi radzić? Jakie stosować monitorowanie? Specyfika farmakoterapii
(dr Wojciech Rychlik)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
129. Chłodzenie powierzchniowe z urządzeniem sterującym – Arctic Sun, Bard
(Urszula Pszczółkowska)
Bard, Polska
130. Chłodzenie powierzchniowe z urządzeniem sterującym – Blanketroll III, Cincinnati Sub Zero
(Marta Jańska)
Medicavera, Polska
131. Chłodzenie powierzchniowe z urządzeniem sterującym – Criticool, MTRE
(Michał Stebnicki)
Veromed, Polska
132. Chłodzenie wewnątrznaczyniowe – Thermogard XP, Zoll,
(Wojciech Tworzyński)
Polimed, Polska