Proszę czekać...
zamknij

Śląski Rejestr OIT

W województwie śląskim, od 15 października 2010 roku, funkcjonuje Śląski Rejestr Oddziałów Intensywnej Terapii.
Do Rejestru wprowadzani są dorośli pacjenci hospitalizowani w wieloprofilowych oddziałach intensywnej terapii w naszym regionie.
Zbierane są podstawowe dane demograficze, informacje na temat chorób towarzyszących, rozpoznań, sposobów prowadzonego leczenia oraz jego wyników.
Dane z Rejestru służą planowaniu i realizacji procedur intensywnej terapii, podnoszeniu jakości świadczonych usług medycznych, przygotowywaniu wieloośrodkowych opracowań naukowych, oraz promowaniu współpracy pomiędzy oddziałami w regionie śląskim.
Dane te są dostępne do prowadzenia analiz i opracowań naukowych, po uprzednim uzyskaniu zgody Przewodniczącego Oddziału Śląskiego PTAiIT.

Śląski Rejestr OIT

Strona WWW: rejestr-oit.pl