Proszę czekać...
zamknij

Eksperci

Zakażenia, szpitalna polityka antybiotykowa
Dr n med. Agnieszka Misiewska-Kaczur
Szpital Śląski w Cieszynie, OIT
Tel: +48 33 85 49 200
e-mail amkaczur@gmail.com


Terapia bólu
Dr n med. Andrzej Daszkiewicz
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Zabrzu
Tel: +48 32 37 04 524 lub 37 04 227 lub 37 04 239
e-mail andrzej.daszkiewicz@inbox.com


Dokumentacja medyczna w OIT, zasady finansowania procedur udzielanych w OIT
Dr n med. Danuta Gierek
Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
Tel: +48 32 359 81 00
e-mail oait@gcm.pl


Hipotermia kontrolowana
Dr n med. Wojciech Rychlik
Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
Tel: +48 32 35 98 648 lub 35 98 659
e-mail oitk@gcm.pl