Proszę czekać...
zamknij

O nas

O organizacji

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii powstało w 1959 roku jako Towarzystwo Anestezjologów Polskich. Jest towarzystwem naukowym zrzeszającym i reprezentującym środowisko polskich anestezjologów.

Do zadań Towarzystwa należą prowadzenie i popieranie działalności naukowej w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, współdziałanie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków Towarzystwa, dbanie o wysoką etykę zawodową członków, szerzenie wiedzy z zakresu anestezjologii, intensywnej terapii, resuscytacji i leczenia bólu, współdziałanie w planowaniu i organizowaniu służby zdrowia w zakresie reprezentowanej specjalności.

Towarzystwo posiada trzynaście Oddziałów regionalnych oraz siedemnaście sekcji specjalistycznych. Działania Towarzystwa koordynuje Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński wypełniając postanowienia i uchwały najwyższej władzy Towarzystwa Walnego Zebrania Członków.