Proszę czekać...
zamknij

Dane kontaktowe

Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Adres siedziby głównej:
ul. Medyków 14
40-752 Katowice


Adres do korespondencji:
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SCCS
ul. M.Curie-Skłodowskiej 9
41-800 Zabrze

e-mail: kardanest@sum.edu.pl

Tel.: (32) 373 37 24
Tel./Fax: (32) 273 27 31     

NIP: 634-24-47-954
REGON: 001085458-00105

Sekretarz
Katarzyna Rutkowska
krutkowska@szpital.zabrze.pl

Skarbnik
Dawid Borowik