Proszę czekać...
zamknij

Zarząd Oddziału Śląskiego PTAiIT


PRZEWODNICZĄCY
Prof. dr hab. n. med. Ewa Kucewicz-Czech

Oddział Kadiochirurgii
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice
e-mail: kucewiczewa@op.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY
dr hab. n. med. Łukasz Krzych

Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne SUM
ul. Medyków 14
40-752 Katowice
Tel.: (32) 789 42 01
e-mail: l.krzych@wp.pl

SEKRETARZ
dr n.med. Piotr Czempik

Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne SUM
ul. Medyków 14
40-752 Katowice
Tel.: (32) 789 42 01
e-mail: piotr.czempik@wp.pl

SKARBNIK
lek. Artur Adamiec

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze
Tel.: (32) 370 42 27
e-mail: arturpiotr.adamiec@gmail.com