Proszę czekać...
zamknij

2014-2015

25 wykładów (14 do pobrania)
 
1. Farmakokinetyka i farmakodynamika anestetyków wziewnych.
(Dr Eugeniusz Frączyk)
Oddział Anestezjologii, Szpital Miejski im. Leszczyńskiego w Katowicach
2a. Wybór anestetyku wziewnego i prowadzenie znieczulenia.
(Dr Izabela Duda),
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SUM, SP CSK, Katowice
2b. Wybór anestetyku wziewnego i prowadzenie znieczulenia.
(Dr Konstancja Grzybowska)
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SUM, SP CSK, Katowice
3. Praktyczne wskazówki doświadczonego ordynatora OIT – dokumentacja.
(Dr Danuta Gierek)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, GCM, Katowice
4. Farmakokinetyka i farmakodynamika anestetyków dożylnych
(Dr Eugeniusz Frączyk)
Oddział Anestezjologii, Szpital Miejski im. Leszczyńskiego w Katowicach
5a. Znieczulenie dożylne. Dobry wybór?
(Dr Izabela Duda),
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SUM, SP CSK, Katowice
5b. Znieczulenie dożylne. Dobry wybór?
(Dr Konstancja Grzybowska)
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SUM, SP CSK, Katowice
6. Kwalifikacja do leczenia w OIT
(Prof. dr hab. Piotr Knapik)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM, SCCS w Zabrzu
7. Zasady współpracy w zespole w ekstremalnie trudnych sytuacjach klinicznych.
(Prof. dr hab. n. hum Lesław Niebrój)
Katedra Filozofii i Nauk Humanistycznych, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
8. Ograniczanie terapii w świetle norm moralno-etycznych współczesnej Europy,
(Prof. dr hab. n. hum Lesław Niebrój)
Katedra Filozofii i Nauk Humanistycznych, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
9. Wytyczne postępowania wobec terapii daremnej.
(Prof. dr hab. Piotr Knapik)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
10. Aspekt prawny wytycznych postępowania wobec terapii daremnej.
(Dr n.med Jacek Siewiera)
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
11. Pierwsze doświadczenia kliniczne z zastosowaniem wytycznych.
(Dr Piotr Czempik)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
12. Wentylacja oszczędzająca płuca- zawsze i wszędzie!
(Dr Katarzyna Kuchnicka),
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
13. Wentylacja płuc w czasie znieczulenia – przegląd piśmiennictwa.
(Dr Maria Damps)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
14. Strategie wentylacji superprotekcyjnej płuc
(Dr Katarzyna Kuchnick),
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
15. Niedodma nieuszkodzonych płuc (rodzaje, mechanizm powstawania i rola niedodmy w powstawaniu powikłań oddechowych w okresie okołooperacyjnym)
(Dr Katarzyna Kuchnicka)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
16. ARDS- nowa definicja, mechanizm, zasady bezpiecznej wentylacji
(Dr Katarzyna Kuchnicka)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
17. Uszkodzenie płuc związane z zastosowaniem wentylacji mechanicznej (VALI,VILI)
(Dr Katarzyna Kuchnicka)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
18. Dodatnie ciśnienie końcowowydechowe (rys historyczny, aktualne sposoby wyznaczania optymalnego PEEP)
(Dr Katarzyna Kuchnicka)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
19. Rekrutacja płuc- kiedy, komu i jakim sposobem?
(Dr Katarzyna Kuchnicka)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
20. Adjuwanty w terapii multimodalnej bólu.
(Prof. dr hab.n.med Hanna Misiołek)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SUM, Szpital Kliniczny Nr w Zabrzu.
21. Objawy uboczne terapii p/bólowej.
(Dr farmacji Jarosław Woroń)
Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii UJ CM Kraków.
22. Ciekawe przypadki kliniczne z poradni leczenia bólu.
(Dr n.med. Andrzej Daszkiewicz)
Zakład Badania i Leczenia Bólu SUM, Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu.
23. Certyfikat „Szpital bez bólu”.
(Dr Aneta Kurtok-Nowak)
Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich
(Dr Dawid Borowik)
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
(Dr Piotr Baron)
Szpital im Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich