Proszę czekać...
zamknij

Maj 2015 (Wisła)

Sobota 23.05.2015
08.30-10.30

Nowoczesna płynoterapia. Dariusz Maciejewski (Bielsko-Biała)
Leczenie nerkozastepcze. Radosław Owczuk (Gdańsk)
Antybiotykoterapia w OIT. Ewa Trejnowska (Opole)
Żywienie pozajelitowe. Mirosław Czuczwar (Lublin)
11.00-12.30
Monitorowanie śródoperacyjne. Marcin Ligowski (Poznań)
Rola wody w przestrzeni wewnątrz- i zewnątrznaczyniowej. Ewa Kucewicz-Czech (Katowice)
Monitorowanie hemodynamiczne w OIT. Piotr Czempik (Zabrze)
Monitorowanie hemodynamiczne w OIT. Artur Adamiec (Zabrze)
Monitorowanie hemodynamiczne w OIT. Sergiusz Chmielniak (Bielsko-Biała)
14.00-15.30
Zaburzenia krzepnięcia jako konsekwencja płynoterapii. Elżbieta Nowacka (Warszawa)
Nowe leki przeciwkrzepliwe. Rafał Drwiła (Kraków)
Okołooperacyjne zaburzenia krzepnięcia. Łukasz Krzych (Zabrze)
16.00-18.00
Szpitalna polityka antybiotykowa. Agnieszka Misiewska-Kaczur (Cieszyn)
Terapia przeciwbólowa. Andrzej Daszkiewicz (Zabrze)
Dokumentacja OIT. Danuta Gierek (Katowice)
Hipotermia kontrolowana. Wojciech Rychlik (Katowice)
Rejestr anestezjologów chętnych do podjęcia nowej pracy. Ewa Kucewicz-Czech (Katowice)
Pomoc dla anestezjologów i ich rodzin dotkniętych nieszczęściem. Fundacja „Dignitas et Spes”. Piotr Kurpas (Katowice)
Niedziela 24.05.2015
08.30-10.00

Toksykologia „dopalaczy”. Joanna Kulikowska (Katowice)
Wyniki badań autopsyjnych ofiar „dopalaczy”. Mariusz Kobek (Katowice)
Omówienie przypadku klinicznego - chory po przyjęciu „dopalaczy” hospitalizowany w OIT. Maja Copik (Zabrze)