Proszę czekać...
zamknij

2016-2017

28 wykładów (13 do pobrania)
 
1. Interesujące nowości zaprezentowane w Londynie na ESA?
(prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, SCCS w Zabrzu
2. Nowości dotyczące wentylacji mechanicznej płuc.
(dr n. med. Katarzyna Kuchnicka)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
3. Na co mamy być przygotowani w terapii nerkozastępczej? Pozaustrojowa eliminacja CO2.
(dr Piotr Czempik)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, SCCS w Zabrzu
4. Zakażenia i skuteczna antybiotykoterapia w 2016 roku.
(dr n. med. Agnieszka Misiewska-Kaczur)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Śląski w Cieszynie
5. Znieczulenia przewodowe.
(dr n. med. Andrzej Daszkiewicz)
Zakład Badania i Leczenia Bólu SUM, Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu
6. Płynoterapia z uwzględnieniem transfuzjologii. Krwawienie pooperacyjne. Zespoły majaczeniowe.
(dr hab. n. med. Łukasz Krzych)
Katedra Anestezjologi i Intensywnej Terapii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach
7. Levosimendan w leczeniu niewydolności serca o różnej etiologii.
(dr Barbara Budziarz, dr Kazimierz Kiermasz)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
8. Monitorowanie funkcji układu krążenia. Monitorowanie głębokości znieczulenia.
(prof. dr hab. n. med. Ewa Kucewicz-Czech)
Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
10a. Wentylacja mechaniczna płuc – rozważania dotyczące fizjologii, Tryby wentylacji mechanicznej płuc, Dobór parametrów wentylacji uwzględniając patologię układu oddechowego, Monitorowanie parametrów mechaniki płuc w czasie wentylacji mechanicznej
(Jarosław Traczyk)
Ekspert w dziedzinie wentylacji mechanicznej płuc Covidien
10b. Powikłania wentylacji mechanicznej płuc. Odzwyczajanie od wentylacji mechanicznej płuc – zastosowanie odpowiednich trybów wspomagania oddechu. Zasady redukcji wspomagania. Wentylacja nieinwazyjna
(Jarosław Traczyk)
Ekspert w dziedzinie wentylacji mechanicznej płuc Covidien
11. Wypalenie zawodowe anestezjologów
(Prof. dr hab.n.med Piotr Knapik)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii w Zabrzu
12. Pośpiech - cierpienie XXI wieku?
(Dr hab.n.med Ewa Podwińska)
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zabrzu
13. Postępy w anestezjologii i intensywnej terapii w 2016 - relacje ze zjazdów
(Dr hab.n.med. Łukasz Krzych, Prof. dr hab.n.med Ewa Kucewicz-Czech)
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
14. Czy nowoczesna medycyna operacyjna powinna wykorzystywać parametry oceny funkcji układu krążenia?
(Prof. dr hab.n.med Ewa Kucewicz-Czech)
Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
15. Ocena ryzyka znieczulenia i operacji
(Dr hab.n.med. Łukasz Krzych)
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Katowicach
16. Przegląd metod monitorowania funkcji układu krążenia. Optymalny dobór metody do stanu klinicznego pacjenta, rodzaju operacji i znieczulenia.
(Dr n.med Marcin Ligowski)
Katedra Kardio-Torakochirurgii, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
17. Okołooperacyjne krwawienia – nierozwiązywalny problem?
(Prof. dr hab.n.med Rafał Drwiła)
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Collegium Medicum UJ w Krakowie
18. Wpływ płynoterapii na hemostazę i fibrynolizę.
(dr Piotr Czempik)
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SUM w Katowicach
19. Wytyczne transfuzjologii dla lekarza praktyka.
(dr Maria Damps)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
20. Nowoczesne doustne leki przeciwkrzepliwe i ich antagoniści.
(Dr hab.n.med. Łukasz Krzych)
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SUM w Katowicach
21. Wentylacja nieinwazyjna
(Dr n.med. Szymon Skoczyński)
Klinika Pneumonologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im Prof. Gibińskiego w Katowicach
22. Pacjenci OIT z przewlekłą niewydolnością oddechową. Problemy wentylacji inwazyjnej.
(Dr Wojciech Drozd)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach
23. Losy pacjentów po wypisie z OIT.
(Prof. dr hab.n.med Piotr Knapik)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii w Zabrzu
24. Oddział dla chorych przewlekle wentylowanych, wentylacja domowa, Betamed – kryteria przyjęcia, formalności, finansowanie.
(Dr Tomasz Cyzowski)
Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
25. Przegląd instytucji dysponujących łóżkami do hospitalizacji ciężko chorych wypisanych z OIT wymagających opieki długoterminowej oraz możliwości wentylacji domowej
(Przedstawiciele firm)
DOM Medica, Betamed
26. Cewnik centralny codzienne narzędzie pracy anestezjologa i intensywisty
(Dr Paweł Schab)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Śląski w Cieszynie
27. Cewniki długoterminowe implantacja i opieka
(Dr Filip Szeremeta)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Śląski w Cieszynie
28. Zakażenia odcewnikowe jak zapobiegać i leczyć.
(Dr n.med Agnieszka Misiewska-Kaczur)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Śląski w Cieszynie