Proszę czekać...
zamknij

2015-2016

22 wykłady (6 do pobrania)
 
1. Krótki przegląd obecnych na rynku doustnych antykoagulantów i leków p/płytkowych.
(dr n.med Elżbieta Nowacka)
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM, Warszawa
2. Profilaktyka krwawień okołooperacyjnych u pacjentów przewlekle przyjmujących leki p/płytkowe i antykoagulanty doustne, zakwalifikowanych do planowych operacji.
(dr n.med Elżbieta Nowacka)
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM, Warszawa
3. Przygotowanie pacjentów przyjmujących leki p/płytkowe i doustne antykoagulanty zakwalifikowanych do operacji w trybie pilnym
(dr n.med Elżbieta Nowacka)
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM, Warszawa
4. Ogólne zasady żywienia: nowe trendy
(dr n.med Andrzej Wieczorek)
Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi
5. Żywienie parenteralne w różnych stanach klinicznych: niewydolność serca, sepsa, RRT, ARDS, otyłość olbrzymia, kacheksja
(dr n.med Andrzej Wieczorek)
Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi
6. Dokumentacja w terapii żywieniowej – jak sprostać wymogom NFZ?
(dr n.med Andrzej Wieczorek)
Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi
7. Od klasycznej Hipotermii Terapeutycznej po NZK do Target Temperature Managment wytyczne ERC 2015.
(dr Wojciech Rychlik)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
8. Etapy Hipotermii Terapeutycznej, kwalifikacja, Oddziałowy Protokół Hipotermii
(dr Janusz Siedy)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
9. Sprawdzone metody ochładzania chorych
(dr Wojciech Rychlik)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
10. Zapobieganie powikłaniom, monitorowanie
(dr Janusz Siedy)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
11. Rozliczanie Hipotermii Terapeutycznej
(dr Wojciech Rychlik)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
12 .Chłodzenie powierzchniowe z urządzeniem sterującym – Blanketroll III
(Karolina Smolarz)
Medicavera, Polska
13a. Leczenie nerkozastępcze-techniki ciągłe stosowane w OIT- kurs przypominający.
(dr n. med. Maciej Sawczuk)
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
13b. Ciągłe leczenie nerkozastępcze w 2016 roku- kiedy, jaka dawka, jak długo, jaka metoda, jakie naczynie do kaniulacji?
(dr n. med. Maciej Sawczuk)
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
14. Profilaktyka niewydolności nerek w praktyce anestezjologa.
(prof. dr hab. n. med. Ewa Kucewicz-Czech)
Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
15. Od RKO w domu do ECMO CPR.
(dr n. med. Wojciech Rychlik)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach, Sekcja Resuscytacji i Stanów Nagłych PTAiIT
16. Wytyczne Resuscytacji 2015- zaawansowane zabiegi resuscytacyjne.
(dr n. med. Paweł Krawczyk)
Katedra i Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, CM UJ, Kraków, Polska Rada Resuscytacji
17. Opieka poresuscytacyjna.
(dr n. med. Paweł Krawczyk)
Katedra i Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, CM UJ, Kraków, Polska Rada Resuscytacji
18. Prognozowanie po zatrzymaniu krążenia.
(dr n. med. Paweł Krawczyk)
Katedra i Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, CM UJ, Kraków, Polska Rada Resuscytacji
19. Noworodek donoszony i wcześniak- ocena stanu klinicznego. Bezpieczny transport noworodka. Noworodek i wcześniak w stanie zagrożenia życia- wstępne zabezpieczenie.
(dr hab. n. med. Iwona Maruniak-Chudek)
Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
20. Znieczulenie dzieci w trybie pilnym.
(dr n. med. Ludwik Stołtny)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
21. Intensywna terapia dzieci.
(dr n. med. Michał Daab)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
22. Nowe koncepcje w płynoterapii. Przetaczanie płynów w czasie anestezji. Płynoterapia w krwotoku. Goal directed therapy. Płynoterapia zbilansowana: dla kogo, jaki płyn i kiedy?
(dr hab. n. med. Waldemar Machała)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Łodzi