Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

16.02.2015 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe - Dom Lekarza w Katowicach Wentylacja mechaniczna płuc - standardy i nowe trendy - część I
Sesja I - (15.00 - 16.00)
Wentylacja oszczędzająca płuca- zawsze i wszędzie!
(dr Katarzyna Kuchnicka)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Wentylacja płuc w czasie znieczulenia – przegląd piśmiennictwa.
(dr Maria Damps)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach


Sesja II - (16.30 – 18.00)
Strategie wentylacji superprotekcyjnej płuc (30 minut)
(dr Katarzyna Kuchnicka)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Niedodma nieuszkodzonych płuc (rodzaje, mechanizm powstawania i rola niedodmy w powstawaniu powikłań oddechowych w okresie okołooperacyjnym) (30 minut)
(dr Katarzyna Kuchnicka)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

Dyskusja z udziałem wszystkich uczestników (30 min)