Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

23.03.2015 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe - Dom Lekarza w Katowicach Wentylacja mechaniczna płuc - standardy i nowe trendy - część II
Sesja I - (15.00 - 16.00)
ARDS- nowa definicja, mechanizm, zasady bezpiecznej wentylacji
(dr Katarzyna Kuchnicka)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Uszkodzenie płuc związane z zastosowaniem wentylacji mechanicznej (VALI,VILI)
(dr Katarzyna Kuchnicka)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej


Sesja II - (16.30 – 18.00)
Dodatnie ciśnienie końcowowydechowe (rys historyczny, aktualne sposoby wyznaczania optymalnego PEEP)
(dr Katarzyna Kuchnicka)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Rekrutacja płuc- kiedy, komu i jakim sposobem?
(dr Katarzyna Kuchnicka)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

Dyskusja z udziałem wszystkich uczestników (30 min)