Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

19.01.2015 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe - Dom Lekarza w Katowicach
Sesja I - Teoretyczne aspekty prowadzenia protokołu (15.00 - 16.30)
Wytyczne postępowania wobec terapii daremnej (30 min)
(Prof.dr hab. Piotr Knapik)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Dyskusja z udziałem wszystkich uczestników (15 min)

Aspekt prawny wytycznych postępowania wobec terapii daremnej (30 min)
(dr n.med Jacek Siewiera)
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Dyskusja z udziałem wszystkich uczestników (15 min)


Sesja II - Praktyczne aspekty prowadzenia protokołu (17.00 – 18.00)
Pierwsze doświadczenia kliniczne z zastosowaniem wytycznych. (30 min)
(dr Piotr Czempik)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Dyskusja z udziałem wszystkich uczestników (30 min)