Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

15.12.2014 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe - Dom Lekarza w Katowicach
Sesja I – (15.00 – 16.00)
Zasady współpracy w zespole w ekstremalnie trudnych sytuacjach klinicznych. (45 min)
(Prof. dr hab. n. hum Lesław Niebrój)
Katedra Filozofii i Nauk Humanistycznych, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Dyskusja z udziałem wszystkich uczestników (15 min)


Sesja II – (16.30 – 17.30)
Ograniczanie terapii w świetle norm moralno-etycznych współczesnej Europy. (45 min)
(Prof. dr hab. n. hum Lesław Niebrój)
Katedra Filozofii i Nauk Humanistycznych, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Dyskusja z udziałem wszystkich uczestników (15 min)