Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

17.11.2014 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe - Dom Lekarza w Katowicach
Sesja I – (15.00 – 16.30)
Farmakokinetyka i farmakodynamika anestetyków dożylnych. (20 min)
(dr Eugeniusz Frączyk)
Oddział Anestezjologii, Szpital Miejski im. Leszczyńskiego w Katowicach
Znieczulenie dożylne. Dobry wybór? (60 min)
(dr Izabela Duda, dr Konstancja Grzybowska)
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SUM, SP CSK, Katowice


Sesja II – (17.00 – 18.00)
Kwalifikacja do leczenia w OIT. (30 min)
(Prof Piotr Knapik)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM, SCCS w Zabrzu

Dyskusja z udziałem wszystkich uczestników (30 min)