Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

09.06.2014 Walne Zebranie Oddziału Śląskiego PTAiIT / Zebranie naukowo-szkoleniowe
Zebranie odbędzie się w Hotelu Qubus w Katowicach ul. Uniwersytecka 13 (Sky Bar, 27 piętro)


Uwaga! W pierwszej części zebrania będą mogli wziąć udział wyłącznie aktywni członkowie PTAiIT z opłaconą składką członkowską.


Sesja I – Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Śląskiego PTAiIT (14.00 – 15.30)
14.00 – I termin, 14.15 – II termin
1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Oddziału Śląskiego PTAiIT
2. Ustalenie liczby uczestników Walnego Zebrania Oddziału Śląskiego PTAiIT
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Towarzystwa
4. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Towarzystwa
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Oddziału Śląskiego PTAiIT
7. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Śląskiego PTAiIT oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w czasie swojej kadencji
8. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu Oddziału Śląskiego PTAiIT i Komisji Rewizyjnej
9. Wybór Zarządu Oddziału Śląskiego PTAiIT na kadencję 2014-2017
10. Wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału Śląskiego PTAiIT na kadencję 2014-2017


Sesja II – Sprawozdanie z 34th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine w Brukseli: ISICEM 2014 (16.00 – 18.00)
ROZKOSZ trial (16.00 – 16.20)
(prof. Ewa Kucewicz-Czech)
Oddział Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
The best of Brussels 2014 (16.30 – 16.50)
(dr hab. Łukasz Krzych)
Oddział Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Co nowego w zakażeniach i antybiotykoterapii? (17.00 – 17.20)
(dr Agnieszka Misiewska-Kaczur)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Śląski w Cieszynie
Co nowego w leczeniu choroby poresuscytacyjnej? (17.30 – 17.50)
(dr Wojciech Rychlik)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach