Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

14.04.2014 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe - Dom Lekarza w Katowicach Hipotermia jako procedura medyczna
Metody kontrolowanej hipotermii dostępne w Polsce
Zebranie o tej tematyce zorganizowano na wniosek Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Uczestnikom zebrania zostaną wydane imienne certyfikaty potwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie hipotermii terapeutycznej.

Sesja I – Hipotermia jako procedura medyczna (14.00 – 15.30)
Przebieg procesu chłodzenia, podtrzymywania temperatury i ogrzewania chorego. Przykłady praktycznych protokołów hipotermii. Koszty i wymogi procedury. (14.00 – 14.40)
(dr Janusz Siedy)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
Powikłania hipotermii - jak sobie z nimi radzić? Jakie stosować monitorowanie? Specyfika farmakoterapii (14.45 – 15.25)
(dr Wojciech Rychlik)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach


Sesja II – Metody kontrolowanej hipotermii dostępne w Polsce (16.00 – 18.00)
Chłodzenie powierzchniowe z urządzeniem sterującym – Arctic Sun, Bard (16.00 – 16.15)
(Urszula Pszczółkowska)
Bard, Polska
Chłodzenie powierzchniowe z urządzeniem sterującym – Blanketroll III, Cincinnati Sub Zero (16.15 – 16.30)
(Marta Jańska)
Medicavera, Polska
Chłodzenie powierzchniowe z urządzeniem sterującym – Criticool, MTRE (16.30 – 16.45)
(Michał Stebnicki)
Veromed, Polska
Chłodzenie wewnątrznaczyniowe – Thermogard XP, Zoll, (16.45 – 17.00)
(Wojciech Tworzyński)
Polimed, Polska
Ćwiczenia praktyczne (praca w podgrupach): przygotowanie chorego, podłączenie urządzenia do sterowanej kontroli temperatury, rozwiązywanie problemów (17.00 – 18.00):
Stacja 1 – Arctic Sun
Stacja 2 – Blanketroll III
Stacja 3 – Criticool
Stacja 4 – Thermoguard XP