Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

24.03.2014 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe - Dom Lekarza w Katowicach Ostre zespoły wieńcowe
Ostre zespoły wieńcowe w codziennej praktyce OIT
Sesja I – Ostre zespoły wieńcowe (14.00 – 15.30)
Definicja i podział (14.00 – 14.15)
(dr Paweł Nadziakiewicz)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Aktualne standardy postępowania European Society of Cardiology (14.20 – 14.50)
(dr Krzysztof Dyrbuś)
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Wstrząs kardiogenny w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego (15.00 – 15.20)
(dr Wojciech Rychlik)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach


Sesja II – Ostre zespoły wieńcowe w codziennej praktyce OIT (16.00 – 17.30)
Przypadek 1 – Ostry zespół wieńcowy u chorego z licznymi obciążeniami (16.00 -16.15)
(dr Janusz Siedy)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
Dyskusja panelowa (16.15 – 16.30)
Przypadek 2 – Ostry zespół wieńcowy ze wstrząsem kardiogennym (16.30 -16.45)
(dr Anna Szczepańska)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Dyskusja panelowa (16.45 – 17.00)
Przypadek 3 – Ostry zespół wieńcowy trudny do rozpoznania (17.00 -17.15)
(dr Jan Kalka)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Miejski w Chorzowie
Dyskusja panelowa (17.15 – 17.30)
Dyskusja panelowa:
dr Danuta Gierek, dr Krzysztof Dyrbuś, dr Witold Kandziora, dr Paweł Nadziakiewicz, dr Wojciech Rychlik

Zebranie obejmie patronatem Veromed Zabrze