Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

20.10.2014 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe - Dom Lekarza w Katowicach
Sesja I – (15.00 – 16.30)
Farmakokinetyka i farmakodynamika anestetyków wziewnych. (20 min)
(dr Eugeniusz Frączyk)
Oddział Anestezjologii, Szpital Miejski im. Leszczyńskiego w Katowicach
Wybór anestetyku wziewnego i prowadzenie znieczulenia. (60 min)
(dr Izabela Duda, dr K. Grzybowska)
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SUM, SP CSK, Katowice


Sesja II – (17.00 – 18.00)
Praktyczne wskazówki doświadczonego ordynatora OIT – dokumentacja. (30 min)
(dr Danuta Gierek)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, GCM, Katowice

Dyskusja z udziałem wszystkich uczestników (30 min)