Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

17.06.2013 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe - Dom Lekarza w Katowicach Diagnostyka zaburzeń hemostazy
Część I –  Diagnostyka zaburzeń hemostazy (14.00 – 15.30)
Podstawowa i rozszerzona diagnostyka zaburzeń hemostazy (14.00 – 14.30)
(dr hab. Jacek Golański)
Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Agregacja płytek krwi (14.45 – 15.15)
(dr Wiktor Kuliczkowski)
III Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu


Część II – Diagnostyka zaburzeń hemostazy c.d. (16.00 – 17.30)
Aparat Multiplate (16.00 – 16.10)
(Paweł Żyszko)
Roche Diagnostics, Polska
Tromboelastografia i jej interpretacja (16.15 – 17.00)
(dr hab. Janusz Trzebicki)
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Tromboelastometr ROTEM Delta (17.15 – 17.25)
(dr Mirosław Jaskólski)
DRG MedTek