Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

15.04.2013 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe - Dom Lekarza w Katowicach Zaburzenia hemostazy
Preparaty stosowane w zaburzeniach hemostazy
Część I –  Zaburzenia hemostazy (14.00 – 15.30)
Układ hemostazy w stanie zdrowia i choroby (14.00 – 14.30)
(dr Agata Wieczorkiewicz-Kabut)
Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku, Śląski Uniwersytet Medyczny
Prezentacje/pdf-printer.jpgLeki wpływające na układ hemostazy (14.45 – 15.15)
(dr Anna Szczepańska)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu


Część II – Preparaty stosowane w zaburzeniach hemostazy (16.00 – 17.30)
Klasyczne preparaty krwiopochodne (16.00 – 16.30)
(dr Renata Tomaszewska)
Szpitalny Komitet Trasfuzjologiczny, Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu
Antytrombina III (16.45 – 17.00)
(Dominika Machowicz-Wójcicka)
Baxter
Rekombinowany czynnik krzepnięcia VIIa (17.00 – 17.15)
(dr Ewa Patrzałek)
Novo Nordisk Pharma
Koncentrat zespołu protrombiny (17.15 – 17.30)
(Robert Tomczak)
Octapharma