Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

18.03.2013 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe - Dom Lekarza w Katowicach Leki upośledzające krzepnięcie krwi a planowana operacja
Część I –  Leki upośledzające krzepnięcie krwi a planowana operacja (14.00 – 15.30)
Chory ze stentem w naczyniach wieńcowych (14.00 – 14.30)
(dr Piotr Czempik)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Planowana blokada centralna (14.45 – 15.15)
(dr Katarzyna Rutkowska)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu


Część II – Leki upośledzające krzepnięcie krwi a planowana operacja c.d. (16.00 – 17.30)
Chory na heparynach i klasycznych antykoagulantach doustnych (16.00 – 16.30)
(dr Mateusz Tajstra)
III Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Uwaga! Pojawiły się nowe doustne antykoagulanty (16.40 – 17.00)
(prof.dr hab. Beata Średniawa)
I Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Rivaroxaban (17.05 – 17.15)
(Michał Wronka)
Bayer
Dabigatran (17.15 – 17.25)
(dr Paweł Bezmian)
Boehringer-Ingelheim