Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

14.10.2013 Warsztaty dla lekarzy Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii szpitali województwa śląskiego Strategia zapobiegania lekooporności w OIT
Profilaktyka, diagnostyka i terapia zakażeń w OIT
Przygotowanie:
prof. dr med. Waleria Hryniewicz, dr n. med. Agnieszka Misiewska-Kaczur,
dr n. med. Tomasz Ozorowski

Prowadzenie warsztatów:
dr n. med. Agnieszka Misiewska-Kaczur, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Śląskiego w Cieszynie,
dr n.med. Tomasz Ozorowski, Narodowy Program Ochrony Antybiotyków, Narodowy Instytut Leków.


Sesja I –  Epidemiologia i profilaktyka zakażeń w OIT (14.00 – 16.00)
Aktualne problemy profilaktyki, diagnostyki i terapii zakażeń w OIT (14.00 – 14.15)
prof.dr hab.Hanna Misiołek, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i int.terapii
Epidemiologia zakażeń w OIT (14.15 – 14.30)
dr Agnieszka Misiewska-Kaczur
Kluczowe drobnoustroje w OIT (14.30 – 15.00)
dr Tomasz Ozorowski
Analiza kluczowych antybiotyków w OIT (15.00 – 15.20)
dr Tomasz Ozorowski
Współpraca laboratorium mikrobiologicznego z OIT (15.20 – 15.40)
dr Tomasz Ozorowski
Profilaktyka zakażeń w oddziale intensywnej terapii (15.40 – 16.00)
dr Agnieszka Misiewska-Kaczur


Sesja II – Profilaktyka i leczenie najczęstszych zakażeń w OIT (16.30 – 19.00)
Pacjenci z ciężkimi zakażeniami pozaszpitalnym leczeni w OIT: przegląd aktualnych rekomendacji diagnostyki i terapii zakażeń (16.30 – 17.00)
dr Agnieszka Misiewska-Kaczur
Zakażenia łożyska krwi i zakażenia odcewnikowe (17.00 – 18.00)
dr Tomasz Ozorowski
Zakażenia odcewnikowe (18.00 – 18.30)
dr Tomasz Ozorowski
Zakażenia układu oddechowego związane z leczeniem respiratorem (18.30 – 19.00)
dr Agnieszka Misiewska-Kaczur