Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

22.10.2012 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe - Dom Lekarza w Katowicach Skuteczność antybiotykoterapii
Interakcje leków stosowanych w terapii bólu
Część I –  Skuteczność antybiotykoterapii (14.00 – 15.30)
Farmakokinetyczno-farmakodynamiczne podstawy skuteczności antybiotykoterapii. Kiedy oryginalne antybiotyki, a kiedy generyki? (14.00 – 14.40)
(dr Jarosław Woroń)
Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej oraz Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prezentacje/pdf-printer.jpgPodstawowe zasady doboru antybiotyków. Antybiotykooporność i skuteczność terapii (14.40 – 15.15)
(dr Agnieszka Misiewska-Kaczur)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Śląski w Cieszynie
Nexium - schemat infuzji ciągłej (15.15 – 15.30)
(mgr Iwona Pucek)
Astra Zeneca, Polska


Część II – Interakcje leków stosowanych w terapii bólu (16.00 – 17.30)
Prezentacje/pdf-printer.jpgBól ostry (16.00 – 16.45)
(dr Jarosław Woroń)
Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej oraz Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prezentacje/pdf-printer.jpgBól przewlekły (16.45 – 17.30)
(dr Jarosław Woroń)
Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej oraz Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie