Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

18.06.2012 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe - Dom Lekarza w Katowicach Okołooperacyjne leczenie glikemii
Diagnostyka podczas wentylacji mechanicznej
Część I –  Okołooperacyjne leczenie glikemii (14.00 – 15.30)
Prezentacje/pdf-printer.jpgPodejście restrykcyjne czy liberalne? Od Van den Berghe do NICE Sugar study (14.00 – 14.15)
(prof.dr hab. Piotr Knapik)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Prezentacje/pdf-printer.jpgProtokoły kontroli glikemii - zbyt wiele możliwości (14.20 – 14.40)
(dr Paweł Nadziakiewicz)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Prezentacje/pdf-printer.jpgCiągły pomiar glikemii – na razie niedostępny w OIT (14.45 – 14.50)
(prof.dr hab. Piotr Knapik)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Wspomaganie decyzji bez ciągłego pomiaru glikemii (14.55 – 15.25)
(prof.dr hab.Wojciech Gaszyński)
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Część II – Diagnostyka podczas wentylacji mechanicznej (16.00 – 18.30)
Bronchoskopia (16.00 – 16.25)
(dr hab. Damian Czyżewski)
Konsultant Wojewódzki w zakresie Chirurgii Klatki Piersiowej, Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu
Prezentacje/pdf-printer.jpgUSG płuc i opłucnej (16.30 – 16.55)
(dr Radosław Marciniak)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu
Prezentacje/pdf-printer.jpgRTG i TK (17.00 – 17.25)
(dr Jan Głowacki)
Pracownia Radiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu