Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

19.11.2012 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe - Dom Lekarza w Katowicach Okołooperacyjne zaburzenia układu krążenia
Echokardiografia przezprzełykowa
Część I –  Okołooperacyjne zaburzenia układu krążenia (14.00 – 15.30)
Prezentacje/pdf-printer.jpgOkołooperacyjne powikłania sercowo-naczyniowe (14.00 – 14.45)
(prof.dr hab. Piotr Knapik)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Prezentacje/pdf-printer.jpgFarmakologiczne wsparcie układu krążenia (14.45 – 15.30)
(dr Paweł Nadziakiewicz)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu


Część II – Echokardiografia przezprzełykowa (16.00 – 17.30)
Prezentacje/pdf-printer.jpgEchokardiografia przezprzełykowa jako technika monitorowania podczas zabiegów wykonywanych u chorych z wysokim ryzykiem sercowym (16.00 – 16.30)
(dr hab. Tomasz Kukulski)
I Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Anatomia prawidłowa serca – warsztaty praktyczne (16.30 – 17.30)
(dr hab. Tomasz Kukulski, dr Anna Kazik)
I Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii oraz III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu