Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

27.01.2020 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sepsa i zaburzenia krzepnięcia w codziennej praktyce anestezjologa
Sesja I (16.00 - 17.20)
Sepsa – 2020.
(dr .n.med. Piotr Czempik)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach
Techniki nerkozastępcze w sepsie.
(dr n. med. Wojciech Serednicki)
Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej, Collegium Medicum UJ, Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Krakowie
Dyskusja


Sesja II - (17.30 - 18.50)
Znieczulenie ogólne u pacjenta na lekach przeciwkrzepliwych.
(prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach
Znieczulenie przewodowe a leki przeciwkrzepliwe.
(dr n. med. Andrzej Daszkiewicz)
Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dyskusja

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r., w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w Posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, lekarzowi przysługują 3 punkty edukacyjne.