Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

17.02.2020 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Ultrasonografia płuc
Wykładowca - dr Bartosz Wilczyński.
Górnośląska Szkoła Ultrasonografii
Sesja I (16.00 - 17.15)
Podstawowa terminologia
Standaryzacja badania – Blue Points, główne artefakty
Diagnostyka wysięku w opłucnej
Dyskusja


Sesja II - (17.30 - 19.00)
Zespoły pęcherzykowe; śródmiąższowe; odma opłucnej
Wykorzystanie USG płuc u krytycznie chorych
Dyskusja

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r., w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w Posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, lekarzowi przysługują 3 punkty edukacyjne.