Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

16.12.2019 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Organizacja pracy w oddziale Intensywnej Terapii
Sesja I (16.00 - 16.45)
Pośpiech - choroba współczesnej cywilizacji.
(dr hab.n.med. Ewa Podwińska)
Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej w Zabrzu


Sesja II - (17.15 - 18.00)
Raportowanie zdarzeń niepożądanych – blaski i cienie.
(dr Dariusz Siudek)
Szpital Śląski w Cieszynie
Dyskusja

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r., w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w Posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, lekarzowi przysługują 3 punkty edukacyjne.