Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

21.10.2019 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Leczenie żywieniowe pacjentów ciężko chorych, hospitalizowanych
Sesja I (16.00 - 16.45)
Praktyczne aspekty leczenia żywieniowego w OIT z uwzględnieniem najnowszych wytycznych.
(dr n med. Kinga Szczepanek)
Polskie Towarzystwo Żywienia Dojelitowego, Pozajelitowego i Metabolizmu


Sesja II - (17.15 - 18.30)
Zasady rozliczania żywienia w skali TISS.
(dr n med. Kinga Szczepanek)
Polskie Towarzystwo Żywienia Dojelitowego, Pozajelitowego i Metabolizmu
Dyskusja

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r., w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w Posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, lekarzowi przysługują 3 punkty edukacyjne.