Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

15.04.2019 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Sesja I (16.00 - 17.00)
Orzekanie śmierci mózgu w świetle opracowywanej nowelizacji obwieszczenia MZ w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzania trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu.
(Dr n.med. Wojciech Saucha)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM, SCCS Zabrze


Sesja II - (17.30 - 19.00)
Postępowanie z dawcą płuc oraz dawcą płuc o rozszerzonych kryteriach.
(Dr Maciej Urlik)
Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej SUM, SCCS Zabrze
Ocena kardiologiczna z badaniem echograficznym dawcy serca.
(Dr n.med Tomasz Niklewski)
Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej SUM, SCCS Zabrze
Przygotowanie potencjalnego dawcy narządów jamy brzusznej – wątroba, trzustka, nerki.
(Dr Sylwia Sekta)
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego
Procedura pobierania rogówek dla celów transplantacyjnych.
(Dr n.med Danuta Gierek)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej terapii, GCM Katowice
Odrębności postępowania u dzieci.
(Dr n.med Małgorzata Walaszczyk)
Katedra Anestezjologii, Intensywnej terapii i Medycyny Ratunkowej SUM, PSK nr 1 Zabrze

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r., w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w Posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, lekarzowi przysługują 3 punkty edukacyjne.