Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

25.03.2019 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zastosowanie ultrasonografii w intensywnej terapii
Sesja I (16.00 - 17.00)
Echokardiografia - zastosowanie w intensywnej terapii.
(dr n.med. Wojciech Wróbel)
Górnośląskie Centrum Medyczne
Protokoły FAST; FATE.
Górnośląska Szkoła Ultrasonografii
Dyskusja


Sesja II - (17.30 - 18.30)
Jak wybrać aparat optymalnie dopasowany do potrzeb konkretnego oddziału?
Górnośląska Szkoła Ultrasonografii
Co anestezjologom oferuje Śląska Szkoła Ultrasonografii?
Górnośląska Szkoła Ultrasonografii
Dyskusja

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r., w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w Posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, lekarzowi przysługują 3 punkty edukacyjne.