Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

18.02.2019 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Sesja I (16.00 - 17.00)
Przygotowanie przedoperacyjne - schorzenia tarczycy, przytarczyc, kory i rdzenia nadnerczy.
(Dr hab.n.med Dariusz Kajdaniuk)
Katedra Patofizjologii i Endokrynologii SUM, Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu
Dyskusja


Sesja II - (17.30 - 18.30)
Zaburzenia endokrynologiczne w OIT.
(Dr hab.n.med Dariusz Kajdaniuk)
Katedra Patofizjologii i Endokrynologii SUM, Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu
Dyskusja

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r., w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w Posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, lekarzowi przysługują 3 punkty edukacyjne.