Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

15.10.2018 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wentylacja mechaniczna część II
Niezamierzony powrót świadomości
Sesja I - Wentylacja mechaniczna część II (16.00 - 17.30)
Wyznaczanie wartości driving preassure w codziennej praktyce klinicznej.
(Jarosław Traczyk)
Ekspert w dziedzinie wentylacji mechanicznej płuc z firmy Medtronic
Manewry rekrutacji – co i jak robić w świetle najnowszych badań?
(Jarosław Traczyk)
Ekspert w dziedzinie wentylacji mechanicznej płuc z firmy Medtronic


Sesja II - (18.00 - 19.00)
Niezamierzony powrót świadomości.
(Dr hab.n.med Małgorzata Symonides)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Dyskusja z uczestnikami spotkania

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r., w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w Posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, lekarzowi przysługują 3 punkty edukacyjne.