Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

16.04.2018 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wentylacja mechaniczna płuc – rekrutacja pęcherzyków płucnych
Prowadzący Jarosław Traczyk – ekspert w dziedzinie wentylacji mechanicznej płuc z firmy Medtronic
Sesja I - (16.00 - 17.30)
Rodzaje manewrów rekrutacji z uwzględnieniem prone position
Wskazania do rekrutacji płuc


Sesja II - (18.00 - 19.00)
Zasady przeprowadzania manewrów rekrutacji
Efekty rekrutacji w badaniach diagnostycznych
Dyskusja z uczestnikami spotkania

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r., w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w Posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, lekarzowi przysługują 3 punkty edukacyjne.