Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

26.03.2018 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Płynoterapia i wymagania żywieniowe chorych
Sesja I - (16.00 - 17.30)
Płynoterapia po mojemu… czyli jak przetaczać płyny, żeby nie zaszkodzić.
(Prof. dr hab. n. med. Waldemar Machała)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Płynoterapia w intensywnej terapii – na co zwrócić uwagę?
(Prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych)
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach


Sesja II - (18.00 - 19.00)
Wymagania żywieniowe pacjentów poddawanych ciągłej terapii nerkozastępczej.
(Prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych)
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dyskusja z uczestnikami spotkania

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r., w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w Posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, lekarzowi przysługują 3 punkty edukacyjne.