Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

19.02.2018 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dylematy w anestezjologii i intensywnej terapii
Sesja I - (17.30 - 18.30)
Lekarz wobec postępowania karnego i przed organami odpowiedzialności zawodowej Izby Lekarskiej.
(Dr n med. Wojciech Drozd)
Oddział Anestezjologii i intensywnej Terapii, Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach
Algorytmy postępowania w sytuacjach krytycznych.
(Prof. dr hab. n med. Ewa Kucewicz-Czech)
Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach


Sesja II - (19.00 - 20.00)
Organizacja pomocy lekarzom uzależnionym – program autorski Śląskiej Izby Lekarskiej.
(Dr n med. Dorota Rzepniewska)
Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów Śląska Izba Lekarska
Dyskusja z uczestnikami spotkania

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r., w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w Posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, lekarzowi przysługują 3 punkty edukacyjne.