Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

15.01.2018 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Intensywna terapia – rozwój i perspektywy
Sesja I - (16.00 - 17.00)
Zmiany w intensywnej terapii na przestrzeni lat. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
(Prof. dr hab.n.med Zbigniew Rybicki)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej terapii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Konsultant wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, Warszawa


Sesja II - (17.30 - 18.30)
Skuteczność kliniczna Dalbawacyny (Xydalba) na podstawie własnych obserwacji.
(Dr n.med Aneta Guzek)
Pracownia Mikrobiologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
Dyskusja z uczestnikami spotkania

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r., w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w Posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, lekarzowi przysługują 3 punkty edukacyjne.