Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

19.11.2018 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Sesja I - (16.00 - 17.00)
Sepsa (30 min)
(Dr n.med Agnieszka Misiewska-Kaczur)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Śląski w Cieszynie
Immunoglobuliny/albuminy (30 min)
(dr n.med Andrzej Wieczorek)
Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi


Sesja II - (17.30 - 18.45)
Żywienie w sepsie (45 min)
(dr n.med Andrzej Wieczorek)
Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi
Dyskusja z uczestnikami spotkania (30 min)

Informujemy, że na tym spotkaniu planujemy zorganizować zbiórkę pieniędzy aby w tym roku nasza grupa anestezjologiczna zorganizowała paczkę dla rodziny w ramach akcji „Szlachetna Paczka”

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r., w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w Posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, lekarzowi przysługują 3 punkty edukacyjne.