Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

16.10.2017 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Podsumowanie zjazdów naukowych 2017.
Chory z niewydolnością oddechową – zasady przekazywania do leczenia w województwie śląskim.
Sesja I - (16.00 - 17.00)
Omówienie strategii przekazywania pacjentów z nie odpowiadającą na konwencjonalne leczenie postacią niewydolności oddechowej w województwie śląskim.
(Prof. dr hab.n.med Ewa Kucewicz-Czech)
Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
Praktyczne wskazówki kierowania chorych do terapii żylno-żylnej w ECMO dla lekarzy oddziałów intensywnej terapii, opracowane na podstawie wytycznych PTAIT 2017.
(Prof. dr hab.n.med Ewa Kucewicz-Czech)
Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach


Sesja II - (17.30 - 18.30)
Co nowego w intensywnej terapii
(Prof. dr hab.n.med. Łukasz Krzych)
Katedra Anestezjologi i Intensywnej Terapii w Katowicach
Co się zmienia w znieczuleniu regionalnym
(Dr n.med. Andrzej Daszkiewicz)
Zakład Badania i Leczenia Bólu SUM, Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu
Zakażenia, Antybiotykoterapia
(Dr n.med Agnieszka Misiewska-Kaczur)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Śląski w Cieszynie
Najnowsze wytyczne
(Dr n.med. Maria Damps)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
Na co powinniśmy zwrócić uwagę w znieczuleniu a na co w intensywnej terapii
(Prof. dr hab.n.med Ewa Kucewicz-Czech)
Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach