Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

26.05.2017 Walne zebranie Oddziału Śląskiego PTAiIT
Do członków Oddziału Śląskiego
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej terapii

Szanowni Państwo
W imieniu Zarządu Oddziału Śląskiego PTAiT informuję, że w oparciu o § 39-43 Statutu PTAiT Walne Zebranie Oddziału Śląskiego zostanie zwołane w dniu 26.05.2017 roku.
Odbędzie się ono w czasie wyjazdowego spotkania Śląskiego Oddziału PTAiT w Wiśle w Hotelu Stok w dniu 26.05.2017
I termin 18:30
II termin 18:45

Program:
1.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
2.    Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej
3.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału w kadencji 2014-2017
4.    Sprawozdanie Skarbnika
5.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału w kadencji 2014-2017
6.    Udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu
7.    Wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału
8.    Wolne wnioski
9.    Zamknięcie Walnego zebrania


Jednocześnie przypominamy, że udział w wyborach do nowych władz mają tylko członkowie z opłacona składką na 2017 rok (tzw. Aktywni Członkowie)

W imieniu Zarządu
Przewodnicząca
Prof. dr hab.n.med Ewa Kucewicz-Czech