Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

24.04.2017 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Sesja I - (16.00 - 17.00)
Cewnik centralny codzienne narzędzie pracy anestezjologa i intensywisty
(Dr Paweł Schab)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Śląski w Cieszynie
Cewniki długoterminowe implantacja i opieka
(Dr Filip Szeremeta)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Śląski w Cieszynie


Sesja II - (17.30 - 18.30)
Zakażenia odcewnikowe jak zapobiegać i leczyć.
(Dr n.med Agnieszka Misiewska-Kaczur)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Śląski w Cieszynie
Dyskusja z udziałem wszystkich uczestników

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r., w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w Posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, lekarzowi przysługują 3 punkty edukacyjne.