Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

27.03.2017 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wypis z OIT i co dalej
Sesja I - (16.00 - 17.00)
Wentylacja nieinwazyjna
(Dr n.med. Szymon Skoczyński)
Klinika Pneumonologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im Prof. Gibińskiego w Katowicach
Pacjenci OIT z przewlekłą niewydolnością oddechową. Problemy wentylacji inwazyjnej.
(Dr Wojciech Drozd)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach


Sesja II - (17.30 - 18.30)
Losy pacjentów po wypisie z OIT.
(Prof. dr hab.n.med Piotr Knapik)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii w Zabrzu
Oddział dla chorych przewlekle wentylowanych, wentylacja domowa, Betamed – kryteria przyjęcia, formalności, finansowanie.
(Dr Tomasz Cyzowski)
Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
Przegląd instytucji dysponujących łóżkami do hospitalizacji ciężko chorych wypisanych z OIT wymagających opieki długoterminowej
(Przedstawiciele firm)

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r., w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w Posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, lekarzowi przysługują 3 punkty edukacyjne.