Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

25.02.2017 Wspólne zebranie Oddziałów Śląskich Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
25 lutego 2017 r. godz. 10:00
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. Karola Gibińskiego
Katowice, ul. Ceglana 35

Wykłady:
10.10-10.30
Nadwrażliwość na leki znieczulenia ogólnego w ocenie alergologa – obraz kliniczny
(dr n. med. Barbara Rymarczyk)
10.30-10.50
Możliwości diagnostyczne nadwrażliwości na leki znieczulenia ogólnego
(dr hab. med. Joanna Glück)
10.50-11.20
Nadwrażliwości na leki znieczulenia ogólnego w ocenie anestezjologa
(dr n. med. Andrzej Daszkiewicz)