Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

20.02.2017 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zaburzenia krzepnięcia – płynoterapia, transfuzje, hemostaza
Sesja I - (16.00 - 17.00)
Okołooperacyjne krwawienia – nierozwiązywalny problem?
(Prof. dr hab.n.med Rafał Drwiła)
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Collegium Medicum UJ w Krakowie
Wpływ płynoterapii na hemostazę i fibrynolizę.
(Dr Piotr Czempik)
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SUM w Katowicach


Sesja II - (17.30 - 18.30)
Wytyczne transfuzjologii dla lekarza praktyka.
(Dr Maria Damps)
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
Nowoczesne doustne leki przeciwkrzepliwe i ich antagoniści.
(Dr hab.n.med. Łukasz Krzych)
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SUM w Katowicach

Dyskusja z udziałem wszystkich uczestników

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r., w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w Posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, lekarzowi przysługują 3 punkty edukacyjne.