Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

16.01.2017 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Śródoperacyjne monitorowanie układu krążenia - optymalizacja wypełnienia łożyska naczyniowego, funkcji serca oraz naczyń.
Sesja I - (16.00 - 17.00)
Czy nowoczesna medycyna operacyjna powinna wykorzystywać parametry oceny funkcji układu krążenia?
(Prof. dr hab.n.med Ewa Kucewicz-Czech)
Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
Ocena ryzyka znieczulenia i operacji
(Dr hab.n.med. Łukasz Krzych)
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Katowicach


Sesja II - (17.30 - 18.30)
Przegląd metod monitorowania funkcji układu krążenia. Optymalny dobór metody do stanu klinicznego pacjenta, rodzaju operacji i znieczulenia.
(Dr n.med Marcin Ligowski)
Katedra Kardio-Torakochirurgii, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Dyskusja z udziałem wszystkich uczestników

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r., w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w Posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, lekarzowi przysługują 3 punkty edukacyjne.