Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

12.12.2016 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szanse i zagrożenia w pracy anestezjologa
Sesja I - (16.00 - 17.00)
Wypalenie zawodowe anestezjologów.
(Prof. dr hab.n.med Piotr Knapik)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii w Zabrzu
Pośpiech - cierpienie XXI wieku?
(Dr hab.n.med Ewa Podwińska)
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zabrzu


Sesja II - (17.30 - 18.30)
Postępy w anestezjologii i intensywnej terapii w 2016 - relacje ze zjazdów.
(Dr hab.n.med. Łukasz Krzych)
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Katowicach
(Prof. dr hab.n.med Ewa Kucewicz-Czech)
Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r., w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w Posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, lekarzowi przysługują 3 punkty edukacyjne.