Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

21.11.2016 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warsztaty na symulatorach.
Prowadzący Jarosław Traczyk - ekspert w dziedzinie wentylacji mechanicznej płuc
Sesja I - (16.00 - 17.00)
Wentylacja mechaniczna płuc – rozważania dotyczące fizjologii
Tryby wentylacji mechanicznej płuc
Dobór parametrów wentylacji uwzględniając patologię układu oddechowego
Monitorowanie parametrów mechaniki płuc w czasie wentylacji mechanicznej


Sesja II - (17.30 - 18.30)
Powikłania wentylacji mechanicznej płuc
Odzwyczajanie od wentylacji mechanicznej płuc – zastosowanie odpowiednich trybów wspomagania oddechu. Zasady redukcji wspomagania.
Wentylacja nieinwazyjna