Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

24.10.2016 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Postępy w anestezjologii i intensywnej terapii w 2016. Relacje z kongresów.
Sesja I - (16.00 - 17.00)
Interesujące nowości zaprezentowane w Londynie na ESA?
(Prof. dr hab.n.med Piotr Knapik)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii w Zabrzu
Nowości dotyczące wentylacji mechanicznej płuc.
(Katarzyna Kuchnicka)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Na co mamy być przygotowani w terapii nerkozastępczej? Pozaustrojowa eliminacja CO2.
(Dr Piotr Czempik)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii w Zabrzu
Zakażenia i skuteczna antybiotykoterapia w 2016 roku.
(Dr n.med Agnieszka Misiewska-Kaczur)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Śląski Szpital w Cieszynie


Sesja II - (17.30 - 18.30)
Znieczulenia przewodowe.
(Dr n.med. Andrzej Daszkiewicz)
Zakład Badania i Leczenia Bólu SUM, Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu
Płynoterapia z uwzględnieniem transfuzjologii. Krwawienie pooperacyjne. Zespoły majaczeniowe.
(Dr hab.n.med. Łukasz Krzych)
Katedra Anestezjologi i Intensywnej Terapii w Katowicach
Levosimendan w leczeniu niewydolności serca o różnej etiologii.
(Dr Barbara Budziarz, Dr Kazimierz Kiermasz)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Górnośląskie Centrum Medyczne
Monitorowanie funkcji układu krążenia. Monitorowanie głębokości znieczulenia.
(Prof. dr hab.n.med Ewa Kucewicz-Czech)
Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r., w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w Posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, lekarzowi przysługują 3 punkty edukacyjne.