Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

20.11.2017 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii EKG dla anestezjologów – podstawowe zasady, trudności interpretacyjne
Sesja I - (16.00 - 17.00)
Zaburzenia przewodnictwa.
(Dr hab.n.med Krzysztof Szydło)
I Katedra i Klinika Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Częstoskurcze z wąskim i szerokim QRS.
(Dr hab.n.med Krzysztof Szydło)
I Katedra i Klinika Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach


Sesja II - (17.30 - 18.30)
Niedokrwienie, zawał pooperacyjny.
(Dr hab.n.med Krzysztof Szydło)
I Katedra i Klinika Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Doskonalenie umiejętności zakładania elektrody endokawitarnej i stymulacji.
(Dr n.med. Wojciech Rychlik)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach